09124949708
02122347991- 02122347957

عمرانی و معماری تخصصی

عمرانی و معماری تخصصی

شرکت فناوران سازه‌گستر صدرا شرح فعالیت چندساله خود و برخی از فعالیت‌های دفتر فنی و مهندسی مذکور را به شرح ذیل و به تفکیک اعلام می‌دارد

  • همه
اجرای پایدارسازی دیواره گود ساختمانی واقع در جمشیدیه

اجرای پایدارسازی دیواره گود ساختمانی واقع در جمشیدیه

اجرای پایدارسازی دیواره گود ساختمانی واقع در پاسداران

اجرای پایدارسازی دیواره گود ساختمانی واقع در پاسداران

اجرای پایدارسازی دیواره گود ساختمانی واقع در ستاری

اجرای پایدارسازی دیواره گود ساختمانی واقع در ستاری

اجرای پایدارسازی دیواره گود ساختمانی واقع در خیابان بهشتی

اجرای پایدارسازی دیواره گود ساختمانی واقع در خیابان بهشتی

طراحی و اجرای سقف‌های شرکت مکران

طراحی و اجرای سقف‌های شرکت مکران

پانل گچی کناف با طرح ستاره

پانل گچی کناف با طرح ستاره

دیوار حائل در پروژه شرکت مهاران

دیوار حائل در پروژه شرکت مهاران

‫اسکلت پروژه شرکت مهاران

‫اسکلت پروژه شرکت مهاران