۱۸ خرداد ۱۳۹۶

موارد انجام شده در ‫دیوارها ، سقف‌ها و اسکلت پروژه شرکت مهاران  به شرح زیر میباشد :

 

  • اجرای اسکلت بتنی برای طبقه اول
  • اجرای اسکلت فلزی برای طبقه دوم
  •  اجرای ساندویچ پانل دیواری و سقفی