۱۸ خرداد ۱۳۹۶

نصب ماشین مخلوط کن در پروژه شرکت به ­تام توتال