۱۸ خرداد ۱۳۹۶

کنترل و مدیریت دمای کوره در پروژه روغن موتور بهران

 

Equipment: PLC TM221, Monitoring WinCC