۱۸ خرداد ۱۳۹۶

پس از مراجعت ناصرالدین‌شاه از سفرهای اروپایی در سال 1248 دستور داد، مریضخانه‌ای به سبک اروپایی در مرکز شهر تهران دایر کنند سه سال بعد و در سال 1251 شمسی اولین مریضخانه ایران در خیابان سپه سابق (امام خمینی (ره)) نرسیده به میدان هشت گنبدان (حسن‌آباد) تأسیس و نام مریضخانه دولتی را بر آن نهادند. در سال 1319 شمسی به‌رسم قدردانی از ابوعلی سینا، پدر طب ایران، نام مریضخانه دولتی به بیمارستان سینا تغیر یافت. اکنون بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سینا باگذشت بیش از 140 سال از تأسیس آن، با 477 تخت فعال، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکزآموزشی، پژوهشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح می‌باشد.

  1. انجام عملیات ساختمانی و تأسیساتی به متراژ 450 مترمربع جهت ساخت آشپزخانه.
  2. بازسازی اتاق عمل‌ها و بخش ریکاوری شماره 1، 2، 3 و 4 در طبقه 1-.
  3. بازسازی بخش اورژانس.
  4. بازسازی نمای ضلع جنوبی بیمارستان در مجاورت خیابان سپه.

 

مکان پروژه : تهران ، میدان حسن‌آباد ، خیابان سپه.