۲۱ خرداد ۱۳۹۶

کارخانه سیلندر سازی برای پروژه ایران ­خودرو – تاکستان