۲۱ خرداد ۱۳۹۶

موارد انجام شده در پروژه مجتمع تجاری میدکو :

  • کف‌سازی کامل ساختمان.
  • سنگ‌کاری بدنه کامل ساختمان.
  • رنگ‌آمیزی کلی ساختمان.