۲۲ خرداد ۱۳۹۶

بازسازی موتورخانه مرکزی برای فرهنگسرای رسانه.

 

 

بازسازی و نگهداری تصفیه‌خانه و اتاق پمپاژ استخر فرهنگسرای رسانه