۲۲ خرداد ۱۳۹۶

تخریب تأسیسات و طراحی، نظارت و اجرای سیستم تهویه مطبوع VRF با برند Mitsubishi Heavy Industrial برای پروژه شرکت پتروشیمی توسعه نگین مکران.