۲۲ خرداد ۱۳۹۶

اجرای سیستم VRV برند DAIKIN برای پروژه ساختمان مسکونی واقع در دروس میدان هدایت.