۲۱ خرداد ۱۳۹۶

بازسازی کف‌سازی و اجرای کف‌پوش کلی ساختمان.
رنگ‌آمیزی کامل ساختمان.