۲۱ خرداد ۱۳۹۶

موارد انجام شده در ءروژه خوابگاه دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه شهید بهشتی :

 

  • بازسازی کلی تأسیسات مکانیکی باشگاه ورزشی.
  • بازسازی کلی تأسیسات برقی.
  • رنگ‌آمیزی کامل مجموعه