۲۱ خرداد ۱۳۹۶

موارد انجام شده در پروژه بهشت زهرا (س) :

 

  • نظارت زیرسازی مسیرهای بهشت زهرا (س) جدید.
  • خاکبرداری محوطه بیمارستان.
  • ساخت گلخانه بهشت زهرا (س) قدیم.