۲۲ خرداد ۱۳۹۶

اگزاست به‌وسیله جت فن یک ساختمان مسکونی