09124949708
02122347991- 02122347957

مکانیک

مهندس هاشم سیدین

مهندس هاشم سیدین

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

کارشناس ارشد مکانیک – تبدیل انرژی


مشاهده
مهندس روزبه مسگر

مهندس روزبه مسگر

کارشناش مکانیک


مشاهده
مهندس رضا اکبری جعفری

مهندس رضا اکبری جعفری

عضو سابق مهندسان شرکت ملی نفت­کش­ها، دارای مدرک HSE


مشاهده
مهندس فرزاد شفیع‌­راد

مهندس فرزاد شفیع‌­راد

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

بازنشسته دفتر فنی دانشگاه شهید بهشتی


مشاهده