۱۸ خرداد ۱۳۹۶

عضو سابق مهندسان شرکت ملی نفت­کش­ها، دارای مدرک HSE