۲۲ خرداد ۱۳۹۷

واردات و فروش محصولات های تک (انواع وای برنچ ) تمامی برندهای روز دنیا با بالاترین کیفیت به همراه عایق وتبدیل استاندارد
Separation Y-BRANCH
1. وایبرنچ Ybranch
2. وای برنچ Y branch
3. جینت branch
4. وای جینت Y joint
5. سپریشن joint
6. وای سپریشن separation
7. اتصالات مسی Y Separation
8. مس Yseparation
9. سه راهی مسی Y copper
10. لوله مسی copper joint
11. وی آر اف VRF joint
12. مولتی وی VRF branch
13. دی وی ام VRF Y branch
14. وی آر وی VRF separation
15. مولتی وی جینت VRV joint
16. مولتی وی وایبرنچ VRV branch
17. مولتی وی وای برنچ VRV y branch
18. وی ار اف جینت copper